UTERUM VINTER

Luftiga rum där ljuset flödar året runt

Akzent Plus

Smala profiler och imponerande design.

Vinterträdgården SDL Akzent plus står för ljus, elegans och optimal värmeisolering. De diskreta takreglarna ger taket en känsla av lätthet och maximalt ljusinsläpp i vinterträdgården. Med den bärande konstruktionen på utsidan blir innertaket i vinterträdgården helt slätt, vilket förstärker lättheten. Dessutom kan hela rumshöjden utnyttjas. Den beprövade tekniken möjliggör dessutom mycket stora takkonstruktioner.

· Taklutning från 5° till 45°
· Snabb och enkel montering
· Låga U-värden tack vare optimalt värmeisolerande profiler
· Uppfyller bärighetskraven för vind- och snölaster
· Smala profildimensioner
· Många kombinationsmöjligheter

Nobiles

Aluminium, värmeisolerad. Traditionell design.

SDL Nobiles ger ditt hem en särskilt lätt och luftig design. Minimala takstolar ger en slät takyta ovanpå och smälter perfekt in i den befintliga husarkitekturen. Smala takstolsprofiler får hela taket att till synes sväva.

Teknisk information
  • Värmeisolerat tak system
  • Taklutning från 5° till 45°
  • Låga U-värden tack vare avancerade profiler
  • Slät utsida av glastaket då takbalkarna sitter innanför glaset
  • Hög lastkapacitet och spännvidd mellan stolpar genom stålförstärkning i både takstolar och bärlina
  • U-värde på takbalkar ner till 1,7 Uf vid användande av glas med U-värde 0,7
  • Tjocklek av glaskassett 28 till 44 mm
  • Ventilationen sköts med integrerade takfönster, takfläktar eller, takmarkis som manövreras med automatik

Avantgarde

Trä / aluminium

Naturlig känsla och optimalt väderskydd.

Vinterträdgården SDL Avantgarde tar fasta på naturen i dubbel bemärkelse. Trä invändigt förstärker den naturliga känslan och täckprofiler i aluminium utvändigt skyddar effektivt mot väder och vind. Konstruktionen av kvalitetsträ möjliggör i stort sett alla takformer. Träytorna håller möbelkvalitet och valmöjligheterna vad gäller form, färg och funktion är närmast oändliga. Utvändiga täckprofiler i aluminium skyddar effektivt mot påverkan från väder och vind. Täckprofilerna kan levereras i valfri RAL-färg för perfekt anpassning av taksystemet till den befintliga husarkitekturen.

· Invändigt: trä
· Utvändigt: ventilerade täckprofiler i aluminium
· Taklutning från 5° till 45°
· Kan kombineras med 3-glas
· Kan tillverkas i många  olika takformer