Bygglov för uterum

Vi hjälper dig med bygglovet till ditt uterum.

Vi har lång erfarenhet av bygglovsansökningar eller bygganmälan (attefall eller bolundare) och vet vilka regler som finns och vilka ritningar och handlingar kommunen kräver.
Vanligtvis behövs följande handlingar
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Kontrollplan
Det enda du behöver göra är att skicka oss originalritningarna på huset så använder vi dom som underlag. 😊
Skicka in ritningarna via e-post till info @ glasterrass.se så återkommer vi med offert på ritningar till ditt projekt.
Priset för kompletta handlingar enligt ovan är från 5 000 kr och uppåt beroende på kvalitén på dina originalritningar samt projektets omfattning.

Detta gäller för Attefalls byggnad:

  • max 30 kvadratmeter som fristående byggnad.
  • max 15 kvadratmeter som tillbyggnad (om den sitter ihop med huset).
  • Höjden på uterummet får inte överstiga 4 meter från genomsnittlig befintlig marknivå.
  • I båda fall måste Attefallsbyggnaden ligga minst 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen, ett så kallat "grannemedgivande".