• Uterum, förlängd säsong
  • Takmodell: Atrium
  • Glasvikvägg kortsida: SL 25
  • Vikvägg framsida: SL 35
  • Motorstyrd markis undersida tak
  • Färg: DB 703 metallic